Udfordringer efter en trafikulykke? 

Er du trafikskadet eller pårørende til en der er trafikskadet?
Oplever du det har ændret din/jeres hverdag og forholdet til din familie og venner?

Efter et trafikuheld kan man opleve f.eks. kroniske smerter eller psykiske skader, som kan påvirke dagligdagen på forskellige måder, og i særlig grad familielivet. Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken, blev stiftet i 2015 med det formål at hjælpe både trafikskadede og pårørende, og sætte fokus på familiens udfordringer efter en trafikulykke.

I 2016 og 2017 udbød vi kurser hvor trafikskadede og pårørende kunne tale om, og perspektivere sit liv, og sin rolle som trafikskadet/pårørende – både for at hjælpe sig selv, sin partner og deres forhold.
Alle mennesker er forskellige – og finder forskellige måder at håndtere udfordringer på. Både trafikskadede og pårørende skal lære at leve med den påvirkning trafikulykken har fået på hverdagen.

 

Kontakt

Ønsker du at tale med en?
Ønsker du at skabe nye muligheder i forhold til dine udfordringer?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os.

Foreningen er i gang med at udvikle nye tiltag der kommer trafikskadede og pårørende til gode. Disse vil blive offentliggjort på hjemmeside og i andre medier. Du er dog altid velkommen til at henvende dig til os. Vi vil meget gerne hjælpe både trafikskadede og pårørende.


– Bliv medlem –