Udfordringer efter en trafikulykke? 

Er du trafikskadet eller pårørende til en der er trafikskadet?
Oplever du det har ændret din/jeres hverdag og forholdet til din familie og venner?

Efter et trafikuheld kan man opleve f.eks. kroniske smerter eller psykiske skader, som kan påvirke dagligdagen på forskellige måder, og i særlig grad familielivet. Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken, blev stiftet i 2015 med det formål at sætte fokus på familiens udfordringer efter en trafikulykke. På hjemmesiden og på vores kurser kan trafikskadede og pårørende tale om, og perspektivere sit liv, og sin rolle som trafikskadet/pårørende – både for at hjælpe sig selv, sin partner og deres forhold.
Alle mennesker er forskellige – og finder forskellige måder at håndtere udfordringer på. Både trafikskadede og pårørende skal lære at leve med den påvirkning trafikulykken har fået på hverdagen.

Cafeaftner

Ønsker du at møde andre i samme situation som dig,
og måske lade dig inspirere i forhold til din hverdag?

Foreningen afholder gratis caféaftner, hvor du vil kunne høre et oplæg fra en relevant oplægsholder, og samtidig møde og snakke med andre, som er i samme situation som dig: Kommende Cafeaftner.

Deltag i vores gratis kurser

Ønsker du at tale med andre i samme situation som dig?
Ønsker du at skabe nye muligheder i forhold til dine udfordringer?

At møde andre i lignende situationer kan netop give mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser, og være inspirerende i forhold til at få sat sit liv i perspektiv. Og finde nye måder at tackle det på – både for dig der er trafikskadet og dig der er pårørende.

Foreningen tilbyder kursusforløb for medlemmer hvor man sammen, får mulighed for at tale om udfordringer som følge af trafikulykken, og hvordan de påvirker en selv, hverdagen og parforholdet.
Formålet er ikke at fjerne f.eks. kroniske smerter, men sammen med andre voksne med lignende udfordringer, eller andre pårørende, at inspirere hinanden og lære udfordringerne og de tanker og følelser der er omkring dem, at kende, forholde sig til dem på en anden måde og skabe nye muligheder for handlinger, så de kommer til at fylde mindre i ens liv. Ønsket er at deltagerne opdager og oplever succeser i forhold til at leve udfordringerne; hvordan er det er muligt at agere i forhold til dem, og dermed føle sig mindre styret af dem. Nye kurser er under udarbejdelse. Når de bliver udbudt bliver de opslået i vores kursuskalender.


– Bliv medlem – Cafeaftner  – Kursuskalender –